با تقاضای روز افزون تجهیزات، مواد اولیه و قطعات یدکی ناشی از افرایش پروژه های صنعتی ،  ایران را به بازار بالقوه ای برای واردات این گونه تجهیزات تبدیل کرده است. اگرچه ممکن است انواع روش های حمل نظیر حمل دریایی و زمینی سهم عمده ای را به خود اختصاص دهد، اما در مواقعی که نیاز به تامین بهنگام قطعات می بلشد، حمل هوایی گزینه مناسبی می باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی صنایع با سابقه همکاری با شرکت های فعال در زمینه خودروسازی، نیروگاهی و تامین انرژی، عمرانی، سد سازی و سایر شرکت های تولیدی، خدماتی و پژوهشی را در زمینه حمل هوایی قطعات و تجهیزات مختلف دارا می باشد